• Terminale płatnicze

Sprawną i szybką obsługę klienta  zapewni system sprzedaży, którego nieodłącznym elementem jest terminal płatniczy. Transakcje gotówkowe mogą powodować kolejki, a przede wszystkim straty Klientów, którzy mogą zapłacić tylko kartą. Czy stać Cię na takie straty?...
Terminal płatniczy zapewni wygodną i szybką obsługę, co znacznie zmniejszy czas oczekiwania Klienta i usprawni rozliczenie z nim.image
 

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa" to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Visa i Mastercard przy udziale Związku Banków Polskich i wsparciu Ministerstwa Rozwoju.
Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć przyjmowanie płatności za swoje towary i usługi za pomocą kart płatniczych.
Programem zarządza Fundacja Polska Bezgotówkowa, której fundatorem jest Związek Banków Polskich.

Warunkiem przystąpienia przedsiębiorcy do programu jest:

  • Podpisanie umowy na najem terminala i akceptację kart płatniczych
  • Warunek, że przez co najmniej 12 miesięcy przed podpisaniem umowy przedsiębiorca nie oferował usług płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę
  • Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w ramach sieci handlowych, usługowych lub podobnych obejmujących więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych pod tym samym znakiem towarowym
  • Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w ramach franczyzy obejmującej więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym.

Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie na poczet:

  • Dzierżawy terminala przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy
  • Opłat z tytułu prowizji od transakcji do wartości 100.000 PLN na jeden terminal
  • Brak minimalnego progu obrotu

Każdy przedsiębiorca w ramach programu może zamówić nawet 3 terminale.
Po 12 miesiącach dofinansowania obowiązują warunki cenowe określone w umowie z PayTel.