Taksometry

 taxi tlo
cezar 2
 
    Taksometry Cezar tylko
          w Maks Olsztyn!
 Taksometr fiskalny CEZAR
 
Taksometry elektroniczne CEZAR współpracujące z kasą fiskalną dla taxi Elzab TETA E dostępne tylko w Maks Olsztyn!
Taksometr fiskalny przeznaczony jest do naliczania i wskazywania należności
za przejazd taksówką, według określonych taryf, za przebytą drogę lub czas wynajęcia pojazdu.
Praca taksometru polega na jednoczesnym pomiarze drogi przebytej przez pojazd oraz czasu wynajęcia i przeliczaniu tych wielkości według obowiązujących taryf na opłatę wskazywaną na wskaźniku opłaty. Opłata za wynajęcie naliczana jest za czas lub za drogę w zależności od tego, która z tych wielkości przeliczona na jednostkę opłaty narasta szybciej.
Taksometr fiskalny CEZAR może być stosowany w taksówkach osobowych
i bagażowych
. Taksometr może współpracować z pojazdami wyposażonymi
w prędkościomierz mechaniczny lub elektroniczny.
 
Taksometry CEZAR dostępne w Maks Olsztyn spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne  (Dz. U. Nr 108 z 2003 r. poz. 1014)  z uwzględnieniem dodatkowych wymagań, dotyczących taksometrów, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz.U. Nr 108, poz. 948).
                                   taxi zadzwo
Zadzwoń lub napisz po ofertę dla Ciebie!