Zestaw "Wygodnie"

                                  zestaw wygodnie 1
                                      Jakie urządzenia są potrzebne?
Kasa fiskalna dostosowana do Twoich potrzeb - sprzedaż odbywa się przez wprowadzenie kodów sprzedawanych towarów (lub usług) bezpośrednio z klawiatury kasy lub za pomocą skanera.
albo                                                       zestaw kas 2
Drukarka fiskalna - fiskalne uzupełnienie stanowiska sprzedaży opartego na komputerze i oprogramowaniu realizującym sprzedaż. Paragon wystawiany jest w programie handlowym, drukarka natomiast drukuje gotowy paragon, rejestrując sprzedaż w swojej pamięci.
                                                   deon bok
             bono bok 
Czytnik kodów kreskowych wybór jest bardzo szeroki w zależności od potrzeb użytkownika więcej o czytnikach…
Program handlowy Small Business - przeznaczony do kompleksowej obsługi małych i średnich firm.
Program jest bardzo łatwy w obsłudze, posiada przyjazną dla użytkownika platformę komunikacji, a co najważniejsze doskonale sprawdza się w codziennej pracy. Wyposażony jest w szerokie możliwości raportowania i wyróżnia się dużą elastycznością pozwalającą na dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb użytkownika. więcej o Programie Small Business…
                           
                         Jakie korzyści wynikają z posiadania zestawu?
 
*Szybsza, sprawniejsza i wygodniejsza obsługa Klienta - identyfikacja towarów za pomocą skanerów kodów podłączonych do kasy fiskalnej lub do komputera. Zamiast wystukiwać ceny towarów przesuwamy je przed skanerem, co jest czynnością prostą i szybką. Po dokonanej sprzedaży program automatycznie odbiera z kasy lub drukarki fiskalnej informację o ilości i wartości sprzedanych towarów na bieżąco uaktualniając ich zapas w komputerowym magazynie.
 
*Zminimalizowanie pomyłekbezbłędna identyfikacja towaru - eliminacja pomyłek wynikających z błędnego określenia towaru
 

*Przejście na system kodów kreskowych - zbędne staje się metkowanie towarów - sprzedaż sprowadza się do identyfikacji towarów poprzez ich kod kreskowy. Dużo łatwiejsza jest przecena towarów i inwentaryzacja.

 

*Łatwy dostęp do informacji - otrzymujemy najważniejsze informacje handlowe: wartość obrotu, zysku, uzyskanej marży, itp. Każdy dokument wprowadza się do systemu tylko raz, uzyskując w zamian szybki dostęp do ogromnej ilości informacji.
 
*Przyjęcie dostawy i szybkie umarżowienie towarów - Wprowadzenie faktury zakupu do komputera pozwala na łatwe, automatyczne ustalenie cen sprzedaży towarów w oparciu o podany procent marży (narzutu) i cenę zakupu towarów.
 
*Zaprogramowanie kas fiskalnych - Wprowadzenie cen sprzedaży oraz kodów kreskowych do obiegu wewnętrznego systemu umożliwia automatyczne wysłanie do kasy fiskalnej towarów nowych oraz przecenionych.
 
*Zastosowanie wag metkujących - Część towarów, które nie posiadają kodów kreskowych (mięso, warzywa) można ometkować kodami wagowymi. Kody te umożliwiają jednoczesną identyfikację towaru wraz z podaniem jego ilości.
 
*Znaczne przyspieszenie inwentaryzacji - Użycie inwentaryzatorów lub skanerów kodów kreskowych diametralnie skraca czas tej operacji i drastycznie zmniejsza ilość pomyłek, pozwala na uniknięcie ręcznego spisywania towarów. Ilość błędów jest minimalna, a ponadto program sporządza bardzo czytelny wydruk zawierający spis ilościowy oraz wartościowy posiadanych towarów.
 
*Kontrola pracowników - System komputerowy na bieżąco pokazuje zapas posiadanych towarów. Pozwala to na wyrywkową kontrolę faktycznych ilości poszczególnych towarów i natychmiastowe ujawnianie niezgodności. Program wylicza wartość istniejącej różnicy, a prowadzona historia obrotu towarem pozwala na wyjaśnienie przyczyn jej powstania. Raporty kasjerów umożliwiają dokładne rozliczenie sprzedawców z ich utargu.
 
*Tworzenie zamówień - Program ma możliwość wykonania listy towarów, które należy zamówić w oparciu o analizę sprzedaży poszczególnych produktów w ostatnim okresie oraz aktualnego ich zapasu.
W ten sposób możliwe jest automatyczne ustalenie zamówienia, tak aby powstały zapas wystarczył na wskazaną ilość dni. Jednocześnie w oparciu o ostatnie ceny zakupów program szacuje kwotę do wydatkowania. Wskazane są również towary, których zapas jest zbyt duży w stosunku do zadeklarowanej częstotliwości dostaw. Umiejętne posługiwanie się tą opcją pozwala na zmniejszenie zapasów, co oznacza uwolnienie kapitału zamrożonego w magazynie i poszerzenie asortymentu bez dodatkowych kosztów. Stworzone przez program zamówienie - po zweryfikowaniu i poprawieniu - można wydrukować, nagrać na dyskietkę lub wysłać internetem do dostawcy.
 
*Posługiwanie się elektroniczną ofertą dostawcy - Posiadanie cennika pozwala na wcześniejsze, staranne zaplanowanie zakupów. Program identyfikuje towary z hurtowni z posiadanym w sklepie asortymentem, pokazując ich aktualną cenę zakupu, dostępność, a także promocje i nowości.
 
*Natychmiastowa analiza wyników - zgromadzone w pamięci dokumenty dostarczają nam wyczerpującej wiedzy o naszym sklepie. Możemy sprawdzić, jaki dzisiaj był zysk, średnia marża, ilość klientów, wartość średniego koszyka, które towary sprzedają się najlepiej, a które kiepsko. Możliwości w uzyskiwaniu informacji i dowolnych analiz są w zasadzie ograniczone tylko potrzebami i wyobraźnią użytkownika.
 
*Rozliczenie kontrahentów - zgromadzona kartoteka obrotów dla każdego z kontrahentów umożliwia bieżące śledzenie obrotów, zadłużenia i terminów płatności. System wystawia i drukuje dokumenty KP, KW, ponaglenia, wezwania do zapłaty, oblicza odsetki za zwłokę dla faktur niezapłaconych oraz zapłaconych po terminie, sporządza zestawienia długów przeterminowanych i potwierdzenia sald.
 
*Stany kas gotówkowych i kont bankowych - Wystawione dokumenty KP, KW oraz przelewy bankowe pozwalają na śledzenie i kontrolowanie stanów kas i kont. Drukowane są raporty kasowe i bankowe w sposób umożliwiający kontrolę zgodności wystawionych dokumentów z końcowymi i początkowymi stanami kas i kont.
 
*Stan Firmy - Program tworzy raport pozwalający na szybką ocenę kondycji firmy. Wydruk zawiera informacje o kapitale zgromadzonym w firmie pod różnymi postaciami, jak również o jego zmianach w zadanym okresie. Dodatkowo system pokazuje istotne szczegóły: strukturę długów ze względu na przeterminowanie, wartość zakupów z podziałem na rodzaj kosztu, wartość sprzedaży z wyliczeniem zysku i marży.
 
*Księgowość - Na podstawie faktur zakupu i sprzedaży program automatycznie sporządza dokumentację księgową oraz deklaracje do urzędu skarbowego, które można złożyć przez e-Deklaracje lub wydrukować: ewidencję sprzedaży i zakupu, księgę podatkową i handlową, deklarację VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK
 
*Kadry-Płace - Na podstawie wpisanej kwoty wynagrodzenia program oblicza i sporządza wszystkie dokumenty niezbędne do rozliczenia pracowników: umowę o pracę, świadectwo pracy, kwestionariusz osobowy, listę płac, zaświadczenie o zarobkach, kartę czasu pracy, deklaracje PIT-4R, PIT-40, PIT-11, karty wynagrodzeń. Program automatycznie eksportuje dane do systemu Płatnika oraz księgi podatkowej.
 
*Karty rabatowe - Program umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży przy użyciu kart rabatowych, lojalnościowych i limitowych przedpłaconych. Posługiwanie się kartami rabatowymi jest podstawą systemu wiązania klientów ze sklepem - systemu lojalnościowego
 
Moduł Small Business BISTRO - Moduł do obsługi gastronomii pozwala na obsługę restauracji, pizzerii, fast foodów. Umożliwia pracę w oparciu o stoliki na sali lub prowadzenie szybkiej sprzedaży. Istnieje możliwość rozliczania dostaw "na wynos" a także tworzenia raportów kelnerskich.
                            zapewniamy zestaw wygodnie