SMALL BUSINESS

Przeznaczony jest do kompleksowej obsługi małych i średnich firm ze szczególnym uwzględnieniem firm handlowych posiadających urządzenia fiskalne.
Mimo swej wszechstronności program jest łatwy w obsłudze, posiada przyjazną platformę komunikacji z użytkownikiem, a co najważniejsze doskonale sprawdza się w codziennej praktyce. Program wyposażony jest w szerokie możliwości raportowania, a wśród jego szczególnych cech należy wymienić dużą elastyczność pozwalającą na dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb użytkownika.
small business

MODUŁY PROGRAMU SMALL BUSINESS:

SPRZEDAŻ

Podstawowe możliwości programu:
 * Prowadzenie gospodarki magazynowej 
 * Wystawianie faktur VAT w cenach netto i brutto 
 * Wprowadzanie zakupów wg dokumentów w cenach netto i brutto
 * Kartoteki kontrahentów z bieżącym saldem transakcji i płatności 
 * Gospodarka magazynowa rozszerzona o produkcję (przychody i rozchody wewnętrzne)
 * Rejestr wpłat i wypłat kasowych - wystawianie KP i KW 
 * Rejestr wpłat i wypłat na konta bankowe - wystawianie poleceń przelewów i przekazów bankowych 
 * Raporty ze sprzedaży, zakupów, kasowe. Przesunięcia międzymagazynowe 
 * Inwentaryzacja - protokół różnic, spis towarów z dodatkową możliwością wyszczególnienia dostaw, z jakich pochodzą towary
 * Współpraca z drukarkami fiskalnymi
 * Współpraca ze skanerami kodów kreskowych 
 * Drukowanie kodów kreskowych 
 * Możliwość samodzielnego tworzenia wzorów dokumentów - zmiana wyglądu faktury, rachunku itp.
 * Drukowanie polskich znaków na dowolnej drukarce obecnej na naszym rynku 
 * Export/import danych do/z formatu DBF lub TXT 
 * Możliwość wczytania danych z dowolnego programu opartego na bazach DBF.

KASY FISKALNE

Współpraca z kasami fiskalnymi:
 * Po odebraniu informacji z kas o sprzedaży poszczególnych towarów, program uaktualnia stany magazynowe
 * Program posiada cenniki zawierające nazwy, kodu PLU, stawki VAT i ceny sprzedaży brutto towarów 
 * Cenniki te wysyłane są do wskazanych kas
 * Program umożliwia także odbiór informacji o sprzedaży poszczególnych towarów (ilościowo i wartościowo) oraz usuwanie z kas kodów towarów, które użytkownik chce wycofać ze sprzedaży 
 * Ponadto program śledzi nanoszenie zmian do cennika pozwalając na wybiórcze wysłanie do kas tylko tych towarów, które zostały zmienione, co znacznie przyśpiesza czas zaprogramowania 
 * Ograniczenia: maksymalna ilość pozycji w jednym cenniku do 30 000

KADRY - PŁACE

* Moduł kadr płac umożliwiający m.in. tworzenie list płac
* Moduł zawiera automatycznie wypełniane karty pracy, wzory umów-zleceń, umów o pracę, świadectwo pracy, PIT-8, PIT-11, PIT-4, RMUA, itp. 
* Możliwość rozliczania pracowników w systemie akordowo-godzinowym
* Generowanie danych do deklaracji ZUS
* Współpraca z programem płatnika - eksport dokumentów ZUA, ZZA, ZIUA, DRA, RCA, RSA, RZA
* Automatyczne wyliczanie wynagrodzenia chorobowego 
* Automatyczne wyliczanie wynagrodzenia za czas urlopu 
* Historia rozliczeń z pracownikiem
* Wyliczanie średniego wynagrodzenia za zadany okres 
* Automatyczne wyliczanie płacy zasadniczej

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

* Automatycznie wypełniana księga podatkowa
* Deklaracje VAT-7 i PIT-5, PIT-5L
* Ryczałty samochodowe
* Środki trwałe
* Możliwość wydruku deklaracji na gotowych formularzach lub "czystych" kartach

KSIĘGA HANDLOWA

Moduł księgi handlowej zawiera typowe dla tego typu systemów rozwiązania:
* plan kont z 5-poziomową analityką,
* dwuetapowe księgowanie (jest bufor dowodów zadekretowanych lecz niezaksięgowanych),
* samodzielne definiowanie schematów dekretacji przez księgową,
* możliwość zaksięgowania dokumentów wystawionych w innych częściach programu,
* wprowadzanie przez księgową dowodów własnych,
* możliwość sporządzania zestawień takich jak obroty i salda w oparciu o dokumenty zarówno zaksięgowane jak i te zadekretowane lecz jeszcze nie zaksięgowane itp.

W trakcie przeglądania zestawienia sald i obrotów program pokazuje zapisy wchodzące w skład sald, a także umożliwia podgląd dowodów, z którego pochodzą poszczególne zapisy. Dowody zadekretowane lecz nie zaksięgowane nawet z tego miejsca można poprawiać.

System został głęboko zintegrowany (w rzeczywistości jest to jeden program), co zaowocowało możliwościami niespotykanymi w programach konkurencji:
* bezpośredni podgląd oraz modyfikację dokumentów źródłowych (a nawet dopisywanie nowych) w czasie samej dekretacji,
* bezpośredni dostęp do raportów specyficznych dla innych części programu w trakcie przeglądania obrotów i sald. Przykładowo oglądając zapisy na koncie 700 możemy natychmiast wejść do ewidencji sprzedaży i wypełnić ją za dowolny okres, uzyskując tym samym wiarygodne zestawienie umożliwiające kontrolę zgodności. Wśród innych raportów, które program pozwala sporządzić w trakcie przeglądania zestawienia sald i obrotów są: raporty kasowe, inwentaryzacja, ruch towarów w magazynach, stan firmy, spis dłużników i wierzycieli, wartość sprzedaży wg cen zakupu itp. (około 30 różnorakich raportów).